• Bewerk

 CTRL+C     Kopiëren
CTRL+X     Knippen
CTRL+V     Plakken
CTRL+Z     Ongedaan maken
DELETE     Verwijderen
SHIFT+DELETE     Verwijdert het geselecteerde item definitief zonder het in de Prullenbak te plaatsen
CTRL terwijl u een item sleept     Kopieert het geselecteerde item
CTRL+SHIFT terwijl u een item sleept     Maakt een snelkoppeling met het geselecteerde item
F2-toets     Verandert de naam van het geselecteerde item
CTRL+PIJL-RECHTS     Verplaatst de invoegpositie naar het begin van het volgende woord
CTRL+PIJL-LINKS     Verplaatst de invoegpositie naar het begin van het vorige woord
CTRL+PIJL-OMLAAG     Verplaatst de invoegpositie naar het begin van de volgende alinea
CTRL+PIJL-OMHOOG     Verplaatst de invoegpositie naar het begin van de vorige alinea
CTRL+SHIFT met een van de pijltoetsen     Markeert een tekstblok
SHIFT met een van de pijltoetsen     Selecteert meer dan één item in een venster of op het bureaublad, of selecteert tekst in een document
CTRL+A     Alles selecteren
F3-toets     Zoekt een bestand of een map
ALT+ENTER     Geeft de eigenschappen van het geselecteerde item weer
ALT+F4     Sluit het actieve item of beëindigt het actieve programma
ALT+ENTER     Geeft de eigenschappen van het geselecteerde object weer
ALT+SPATIEBALK     Opent het snelmenu voor het actieve venster
CTRL+F4     Sluit het actieve document in programma's waarin meer documenten tegelijkertijd geopend kunnen zijn
ALT+TAB     Schakelt tussen geopende items
ALT+ESC     Doorloopt de items in de volgorde waarin ze zijn geopend
F6-toets     Doorloopt de schermelementen in een venster of op het bureaublad
F4-toets     Geeft de adresbalklijst weer in Deze computer of Windows Verkenner
SHIFT+F10     Geeft het snelmenu weer voor het geselecteerde item
ALT+SPATIEBALK     Geeft het systeemmenu weer voor het actieve venster
CTRL+ESC     Geeft het menu Start weer
ALT+onderstreepte letter in een menunaam     Opent het corresponderende menu
Onderstreepte letter in een opdrachtnaam in een geopend menu     Voert de corresponderende opdracht uit
F10-toets     Activeert de menubalk in het actieve programma
PIJL-RECHTS     Opent het volgende menu aan de rechterzijde of opent een submenu
PIJL-LINKS     Opent het volgende menu aan de linkerzijde of sluit een submenu
F5-toets     Werkt het actieve venster bij
BACKSPACE     Geeft de map weer die zich een niveau hoger in Deze computer of Windows Verkenner bevindt
ESC ()     Annuleert de huidige taak
SHIFT terwijl u een cd-rom in het cd-rom-station plaatst ()     Voorkomt dat de cd-rom automatisch wordt afgespeeld
CTRL+SHIFT+ESC ()     Taakbeheer openen
Windows-logo     Toont of verbergt het menu Start
Windows-logo+BREAK     Geeft het dialoogvenster Systeemeigenschappenweer
Windows-logo+D     Geeft het bureaublad weer
Windows-logo+M     Minimaliseert alle vensters
Windows-logo+SHIFT+M     Herstelt de geminimaliseerde vensters
Windows-logo+E     Opent Deze computer
Windows-logo+F     Zoekt een bestand of een map
CTRL+Windows-logo+F     Zoekt computers
Windows-logo+F1     Geeft Windows Help weer
Windows-logo+ L     Vergrendelt het toetsenbord
Windows-logo+R     Opent het dialoogvenster Uitvoeren
Windows-logo+U     Opent Hulpprogrammabeheer

Login Form