• Bewerk

Opzegtermijn
Het komt nog wel eens voor, dat mensen hun lidmaatschap opzeggen in de maand december. Dat kan niet. Iedere club heeft zo zijn regels, en de onze zijn vastgelegd in een Reglement, dat door de ledenvergadering van 31 januari 2007 is goedgekeurd en vastgesteld. Hierin staat bij punt 9:
"Het lidmaatschap eindigt door schriftelijke opzegging door het lid op uiterlijk 30 november van het lopende jaar,..."
Onder schriftelijk verstaan we dan ook per E-mail.
Hieraan zullen we ons moeten houden, dus deze regel geldt voor alle leden, die zelf dit reglement hebben goedgekeurd. Gelukkig wordt u er niet al te veel armer van als u te laat bent.
Tot slot mag ik u namens het bestuur een gelukkig kerstfeest en een goed begin van het nieuwe jaar toewensen. We zien elkaar dan weer op woensdag 6 of donderdag 7 januari, respectievelijk in Dalfsen en Nieuwleusen.

Met vriendelijke groet,
Like M. Lyons - den Herder, secretaris.