• BewerkJaarverslag 2013

Het bestuur bestaat nog steeds uit een klein aantal personen, namelijk vier.

De vergaderingen zijn zakelijk, maar ook gezellig en worden om beurten bij de leden thuis gehouden.

In het verslag jaar werd zes keer vergaderd.

Er zijn pogingen gedaan om mensen te krijgen die een demonstratie willen geven,

vooral van het werken met de I-pad of tablet.

Hier zijn geen verdere stappen voor ondernomen omdat Landstede cursussen ging geven. Daar was veel animo voor en er werden extra mensen inschakeld om de wachtlijst weg te werken.

Voor instructies over het werken met Windows 8 is nog niemand gevonden. Misschien lukt dat later wel een keer als er dan nog interesse voor is.

Wel heeft Like een demonstratie gegeven over het etiketten maken, hetgeen een geslaagde middag was.

Omdat de inloopmiddagen minder worden bezocht, heeft het bestuur besloten om in

de zomermaanden maar twee zittingen te houden te weten 1 in Dalfsen en 1 in Nieuwleusen.

Op de algemene ledenvergadering waren 22 personen aanwezig en 11 mensen hadden zich afgemeld.

Het aantal leden wordt langzaam minder, al komen er ook nog wel nieuwe bij.

7 leden hebben bedankt en 4 hebben zich aangemeld.

Wel heeft de penningmeester te maken met mensen die vergeten te betalen en dat geeft alleen maar werk voor de penningmeester.

Het totaal aantal leden per 31 december 2013 is 87. Hoewel een ieder lof verdient voor haar of zijn inzet, willen we speciaal Cor v.d.Scheer noemen; zijn enthousiasme blijft groot om zich in te zetten voor de club.

Tijdens de inloopmiddagen wordt er steeds meer gebruik gemaakt van eigen lap-top,

i-pad of tablet. Vooral mensen die naar een cursus zijn geweest en zich de stof nog niet

helemaal eigen hebben gemaakt komen met vragen.

Als bestuur blijven we hopen dat we nog velen van dienst kunnen zijn en zo nog een aantal jaren door mogen gaan, zonder de contributie te moeten verhogen.

Wel zullen we zomer/najaar 2014 moeten verhuizen naar de Trefkoele.

Namens het bestuur,

Tineke Schuurman, secretaris SCD