• Bewerk
Secretariaat
Tineke Schuurman
Nieuwe Uitleg 39
7721 BZ Dalfsen
Tel: 0529 – 430484
 
Jaarverslag 2016
Het wel en wee van de Senioren Computerclub Dalfsen.
We hebben een jaar achter de rug van zoeken naar nieuwe wegen om de computerclub
in stand te houden.
Van de inloopmiddagen werd maar af en toe gebruik gemaakt.
Gezien de hulp die door Landstede Welzijn en de Bibliotheek werd geboden bleek ons, dat wij niet meer voldoen aan de verwachtingen van de onze leden. Ook hebben wij niet de expertise op het gebied van de vele soorten pads en telefoons.
Door contacten met de vertegenwoordiger van de Overijsselse Bibliotheken, dhr. J.ten Bokkel, proberen we om een paar demonstraties geven om weer mensen te trekken. Er zal een cursus Klik en Tik starten in jan. 2017.
Door de verminderde hulpvraag is besloten om in Dalfsen alleen op de derde woensdag inloop te houden en op de eerst een demonstratie te geven. Voor Nieuwleusen gold de derde donderdag in de maand
Wel was er de mogelijkheid om zo nodig thuis hulp te krijgen waarvan ook een paar keer gebruik is gemaakt.
Op 6 april was er een themabijeenkomst. Dhr. Boom, ambassadeur van Senior web, kwam voorlichting geven over sociale media en het gebruik van de smartphones en tablets, over Domotica in de zorg en over documenten en bestanden opslaan in the Cloud.
Dhr. J.ten Bokkel heeft verschillende keren ons tijdens de inloop bijgestaan.
7 September was er een algemene inloop met informatie over de onderwerpen die gezamenlijk zullen worden georganiseerd.
2 november was er een demonstratie van het installeren van apps, met name het spelletje Word Feud. Hier was ook een mooie opkomst.
Officiële bestuursvergaderingen hebben we maar één keer gehad, verder ging alles per mail, zodat je wat sneller dingen kon regelen.
Op de vorige ledenvergadering waren 24 personen aanwezig en hadden zich 8 mensen afgemeld.
Het ledental is aan het slinken; we begonnen het jaar met 75 leden en hebben het afgesloten met 70, 1 nieuw lid en 5 hebben bedankt en moesten afscheid nemen van de dhr. Thush die was overleden.
We hopen door de samenwerking met de bibliotheek bij onze leden weer interesse voor onze club te kweken en zo weer wat leven in de computerclub te brengen houden.
Namens het bestuur,
Tineke Schuurman, secretaris