• Bewerk

 

                                              

                                                                                                                             Secretariaat:

                                                                                                                                     Tineke Schuurman

                                                                                                                                         Nieuwe Uitleg 39

                                                                                                                                        7721 BZ Dalfsen

Website:                                                                                                                                   Tel:   0529 – 430484

www.scdalfsen.nl                                                                                  E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

                                                                                                                                                                    Bankrek. NL52 RABO 0170768880

 

Verslag van de Algemene Ledenvergadering gehouden op 18 februari 2015

in de soosruimten van de Trefkoele

Aanwezig : 24 leden

Afwezig met kennisgeving: P.Scheltens, J.Croezen, N.Visser, E.Nijhoff, J.Ottens en L.v.d.Wetering.

1.   Opening.

Iedereen had zijn/haar plaats ingenomen met een kopje koffie/thee.

De voorzitter Aart Beelen heette allen hartelijk welkom.

Voor de eerste keer zijn we als ledenvergadering bijeen in de locatie van de Trefkoele.

Het was voor iedereen wennen voor wat betreft locatie als de apparatuur op de inloopmiddagen.

Ook de technische ondersteuning van Cor is weggevallen hetgeen hopelijk tijdelijk is.

Bij een volgend agendapunt horen we hierover meer.

2.   Vaststelling agenda.

      Hierin werden geen wijzigingen aangebracht.

3.   Verslag vergadering 19 februari 2014.

      Dit werd onveranderd vastgesteld.

4.   Mededelingen.

       De secretaris meldt dat er 6 leden zich afgemeld hebben.

     De inloop van de woensdagmiddag staat vast in Flexruimte 2, maar wanneer er geen andere  

       activiteiten in de soosruimte zijn, kunnen we die gebruiken, wat meer ruimte geeft.

       Er zijn in het afgelopen jaar ongeveer 275 bezoekers geweest in Dalfsen en 200 bezoekers in  

       Nieuwleusen, al moet gezegd worden dat het meestal wel dezelfde personen zijn. Vaak voor hulp maar

       ook wel voor sociaal contact.

       Voor de medewerkers van Landstede Welzijn ouderen is er een herbezinning op taken geweest wat heeft geleid tot inperking van de ondersteuning. Hierdoor zijn wij ook zonder Cor komen te zitten.

       Cor is zich aan het beraden over wat zijn werk wordt binnen Landstede en om te kijken of er een mogelijkheid is om toch weer de computer club te komen ondersteunen, wat voor hem dan vrijwilligerswerk is.

       Dit punt gaf nog enige reden tot discussie maar het is wachten op Cor zijn besluit.

       Er is een poging gedaan om iemand van HCC uit te nodigen, die ons iets kon uitleggen over het opslaan “In the cloud”. Maar er was geen kundig iemand beschikbaar. Ook bij Seniorweb kon onze vraag niet positief worden beantwoord. Vandaar geen agendapunt na de pauze.

      

            

5a. Jaarverslag over het jaar 2014.

      Ook dat werd onveranderd goedgekeurd met dank aan de secretaris.

     

5b. Financiën.

      Het financieel verslag is zonder opmerkingen of vragen goedgekeurd.

     De kascontrolecommissie heeft het bestuur decharge verleend.

     Met dank aan Like zal Bé Bannink het volgend jaar Henk Dunnewind bijstaan in de controle.

    

6. Mededeling van het bestuur.

     Het bestuur bestaat uit een te klein aantal personen en daarom is besloten dat het uitgebreid moest

     worden. Voorgesteld wordt om André v. Meeteren in het bestuur te benoemen.

     De vergadering gaat hier mee akkoord.

7. Rondvraag.

     - gewezen wordt op valse e-mail die onder de noemer van de Rabobank verschijnt, maar niet van de

     Rabobank afkomstig is, dus niet openen en meteen verwijderen.

   - er wordt opgemerkt dat personeel en vrijwilligers bij Landstede wat door elkaar loopt, welke stem heeft

     de computerclub hierin. Wij hoeven ons hier geen zorgen over maken en draaien gewoon mee.

     De laptops zijn van WZO en wij mogen ze gebruiken, al is het jammer dat er geen laptop bij is waar

     Windows 7 op is geïnstalleerd.

   - er wordt gemeld dat er docenten van Seniorweb, die nu cursus geven voor welzijn ouderen, ook

     wel zouden willen helpen tijdens de inloop. Er wordt contact met hen gezocht.

     - opgemerkt wordt dat wanneer er een demonstatie zou komen over ‘in the cloud’ ook de dropbox erbij

     betrokken zou kunnen worden.

     - gevraagd wordt of Cor ook bedankt wordt en hem niet zo maar laten gaan.

     Antwoord hierop is: we gaan ervan uit dat hij terug komt, maar zo niet, dan zal dit nog de nodige

     aandacht krijgen.

  

     Er zijn geen vragen meer en een ieder wordt bedankt voor zijn/haar komst.

     Er wordt nog een kopje koffie geschonken en is er gelegenheid om met elkaar nog wat door te praten,

     of een enkele hulpvraag opgelost te krijgen.

  

   Tineke Schuurman, secretaris

   Dalfsen, februari 2015