• Bewerk

Beste mensen.

Hierbij nodigt het bestuur jullie allen uit voor de algemene ledenvergadering die gehouden zal worden op woensdag 17 februari 2016 in de Trefkoele te Dalfsen.

De stukken zijn bijgevoegd als bijlage.

We hopen dat  jullie aanwezig zult zijn.

Met een vriendelijke groet,

Tineke Schuurman, secretaris

P.s bij de jaarrekening kunnen onderaan blad 1 en 2 aangeklikt worden voor rekening en balans.